państwa miasta online

ZALOGOWANY JAKO: Niezalogowany


 

Aplikacja Państwa Miasta - gra towarzyska Państwa Miasta online

1. Za treści umieszczane w aplikacji i serwisie PanstwaMiasta.pl odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik.

2. Użytkownikami aplikacji Państwa, Miasta mogą być zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego, którzy zainstalowali aplikację Państwa, Miasta oraz wyrazili zgodę na przekazanie danych przez aplikację oraz ich przetwarzanie oraz osoby które zarejestrują się za pomocą swojego adresu email oraz danych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik zezwala na przesyłaniu mu drogą elektroniczną na podany adres email informacji na temat aplikacji Państwa, Miasta oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w rankingu aplikacji, tak aby osoby trzecie miały możliwość porównania osiągniętych wyników.

4. Niedopuszczalne jest: - podszywanie się pod inną osobę, - zakładanie kont w celu oszukania lub obrażenia Użytkowników albo uzyskiwania dodatkowych korzyści w Grze.

5. Niedozwolone są wszelkie przejawy: - przemocy, - agresji, - szantażowania, - zastraszania, - wulgaryzmu wobec innych Użytkowników gry, wychodzące poza scenariusz gry i odnoszące się do realnego życia. Nieprzestrzeganie niniejszego punktu regulaminu może skutkować nałożeniem na Użytkownika kary zgodnie z systemem kar obowiązującym w grze.

6. Użytkownik ma możliwość poinformowania o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu. Służy do tego kontaktowy adres email z Administracją serwisu.( panstwamiasta.pl@gmail.com )

7. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu zostanie zweryfikowane przez Administratorów.

8. Zgłoszenia bezpodstawne lub nadużywanie systemu zgłaszania naruszeń również będzie karane.

9. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania: - materiałów pornograficznych; - materiałów łamiących prawo autorskie; - materiałów propagujących faszyzm; - materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści; - materiałów propagujących zażywanie narkotyków; - plików zainfekowanych wirusami, - jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.

W przypadku wykrycia naruszenia powyższego punktu Regulaminu przez Administratorów lub na zgłoszenie od Użytkowników, Administrator usunie materiały łamiące regulamin oraz poinformuje Użytkownika o naruszeniu Regulaminu. W przypadku ponownego złamania Regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeżeli działanie Użytkownika naruszającego powyższy punkt Regulaminu będzie uporczywe i celowe, konto Użytkownika zostanie usunięte, a materiały przekazane odpowiednim organom ścigania.

10. Zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron zewnętrznych, z wyjątkiem: - witryn internetowych zabronionych przez prawo polskie; - witryn internetowych symulujących wygląd serwisu, rzekomo przynoszących jakieś korzyści. - witryn internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników; - witryn internetowych, mogących zawierać· wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób.

11. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie i aplikacji. Wszystkie materiały, które są częścią aplikacji, w tym: projekty, teksty, grafiki, obrazy, pliki wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, pliki muzyczne, pliki dźwiękowe i inne pliki, a także ich kompozycja i układ, są prawnie chronione przed nieautoryzowanym użyciem. Zawartość aplikacji jest chroniona prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 ze zm.)

12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności: - rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych, - wykorzystywania funkcjonalności forum do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych (nie dotyczy to promocji osób ani inicjatyw). W przypadku wykrycia naruszeń niniejszego punktu Regulaminu, właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.

13. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do: - zwiększania wszelkich wartości w Grze w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych kont; - spamowania, przy czym przez spam rozumie się niechciane wiadomości elektroniczne, w których: - treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy, - odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie tego typu wiadomości, - treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy; - floodowania, czyli wielokrotnego wysyłania wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu; dotyczy ono wszystkich form komunikacji tekstowej i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon itp.; - tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego; - tworzenia i rozsyłania linków, mających na celu wyłudzenie hasła dostępu do konta innego Użytkownika lub inne działanie na niekorzyść· klikającego w link; - wykorzystywania skryptów i programów do zwiększania wartości w Grze; - używania botów, czyli skryptów lub automatów naśladujących zachowanie człowieka (w tym przypadku Użytkownika), generując tym samym wysoki ruch.

14. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

15. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Płatności i konta VIP

1. Każdy użytkownik ma prawo uzyskać konto VIP, dzięki któremu dostaje udogodnienia i dostęp do nowych opcji wyszczególnionych pod adresem: https://panstwamiasta.pl/panel-klienta/vip

2. Zakup konta VIP jest dobrowolny i niewymagalny.

3. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty za konto VIP:

  • Przelew elektroniczny
  • Transakcja PayPal
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • SMS Premium

4. Rozliczenia transakcji Kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

5. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oznacza akceptację Regulaminu dokonywania płatności w serwisie Przelewy24.pl

6. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl, następuje automatyczna weryfikacja otrzymania płatności oraz automatyczne przyznanie konta VIP w przypadku pozytywnej weryfikacji.

7. Rozliczenia transakcji SMS Premium przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Cashbill.pl

8. W przypadku dokonania opłaty za pomocą SMS Premium, opłata za wysłanie SMS pod wskazany numer naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej Użytkownika.

9. Płatność SMS Premium polega na wysłaniu wiadomości SMS o podanej treści na numer umieszczony w formularzu zakupu usługi. Po wysłaniu wiadomości pobierana jest opłata wg podanej ceny oraz wysyłany jest kod który umożliwia skorzystanie z wybranej usługi.

10. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe i promocyjne.

11. Po dokonaniu płatności, po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga mailową lub poprzez SMS.

Reklamacje

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem aplikacji Państwa, Miasta w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.

2. Reklamacje można składać poprzez e-mail: panstwamiasta.pl@gmail.com

3. W przypadku dokonania przelewu za pośrednictwem Przelewy24.pl i nie przyznania automatycznie w ciągu 24 h konta VIP prosimy reklamacje składać na adres: panstwamiasta.pl@gmail.com które będą weryfikowane priorytetowo.

4. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej z kodem SMS Premium należy skontaktować z Cashbill.pl, Usługodawca nie odpowiada za wysyłanie SMSów zwrotnych, dlatego nie zwraca kosztów wysłania wiadomości w przypadku braku kodu.

5. Za wpisanie błędnej treści SMS Premium lub wysłania wiadomości SMS na zły numer przez Użytkownika Usługodawca nie odpowiada, i nie zwraca kosztów wysłania takiej wiadomości SMS Premium. W tym przypadku należy kontaktować się z serwisem Cashbill.pl

6. Usługodawca nie przewiduje zwrotów, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie otrzyma zwrotu ani innego rodzaju rekompensaty za nieużywanie konta VIP. W razie unieważnienia lub zamknięcia konta (dobrowolnego lub nie z własnej woli), zakupione przez użytkownika konto VIP przepada, zaś Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. W razie dobrowolnego zamknięcia konta w trakcie aktywnego konta VIP, Usługodawca zaleca wykorzystanie zakupionego przez użytkownika konta VIP.

7. Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

8. Administrator dołoży wszelkich starań by reklamacje rozpatrzyć najszybciej jak tylko możliwe.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu spowodowanych konieczności jego konserwacji.

10. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu.

11. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca ma możliwość wynagrodzenia użytkownikowi problemów i przyznać wg. uznania dodatkową rekompensatę.

Zmiany w Regulaminie

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu.

2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z aplikacji i usunąć swoje konto.

2. Korzystanie z aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
Dane firmy::

SOCIALLY
ul. Jagiellońska 2a/5
73-110 Stargard Szczeciński
NIP: 8542172888 REGON: 321273264
email: kontakt@socially.pl
www: www.Socially.pl